Projektai

rainbow

Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“ nuo 1997 metų priklauso Lietuvos Respublikos sveikatą stiprinančios mokyklos tinklui. O nuo 2012 metų lapkričio mėnesio įstaigos ugdymo programa „Sveikuoliai“ įvertinta puikiai, pratęsta sveikatą stiprinančios mokyklos veikla. Ekspertų įvertinimu: programa parengta tinkamai, daug dėmesio skiriama sveikatos sričiai, yra gera materialinė bazė, dirba puikūs specialistai, nuolat vyksta tobulinimosi mokymai.

Sveikatos stiprinimo programos „Sveikuoliai“ tikslai:

  1. Sveikatos ugdymosi sistemos tobulinimas įstaigoje, visapusiškai realizuojant ugdytinių ir jų šeimų poreikius.
  2. Darželio ir šeimos sąveikos, bendradarbiaujant sveikatos ugdymo srityje gerinimas, stiprinant sociokultūrinius ryšius su sveiką gyvenseną puoselėjančiomis institucijomis.
  3. Įstaigos bendruomenės tarpusavio santykių bei mikroklimato gerinimas.

 

 Atnaujinta sveikatos stiprinimo programa "Mes galim!" 2018-2022m.m.

Naujienos

 
 

Prisijungimas