Informacija tėveliams

kids read

Atlyginimas už vaikų išlaikymą darželyje

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018m. lapkričio 8d. sprendimu Nr. T-385  „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių niesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo “.

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur.

1.Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

1.1. už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;

1.2. už produktus:

GRUPĖS

1 MAITINIMAS(pusryčiai arba pavakariai)

1 MAITINIMAS(pietūs)

2 MAITINIMAI(pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)

3 MAITINIMAI(pusryčiai, pietūs, pavakariai)

4 MAITINIMAI (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)

Lopšelio grupės

0,42 Eur

0,85 Eur

1,27Eur

1,69Eur

1,92Eur

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48Eur

0,96Eur

1,44Eur

1,92Eur

2,15Eur

PASTABOS: 

1. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos pristatomi kartą per mokslo metus (rugsėjo mėn.). Išskyrus pažymas apie socialines pašalpas – pristatomos nuolat, priklausomai nuo jų galiojimo laiko. 

2. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

3. Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka.

4. Tėvai (globėjai) įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes ir yra atsakingi už teisingą informacijos pateikimą. 

Naujienos

 
 

Prisijungimas